Connectwell

Connecwell ผลิตเทอร์มินัลบล็อคภายใต้มาตราฐานการทำงาน ISO 9001: 2015 นอกจากเทอร์มินัล ยังมีอุปกรณ์หลากหลาย เช่น Interface Modules, Professional Tools และ Switching Power Supplies  ตัวผลิตภันฑ์ได้รัลการรับรองเช่น UL, CSA, VDE, ATEX และ CE ในการตรวจสอบระดับคุณภาพต่างๆ ภายใต้ประสบการณ์กว่า 40 ปี โดยที่ Connectwell ผลิตโดยนึกถึงคุณภาพของผลิตภันฑ์เป็นหลักอย่างต่อเนื่อง

Terminal Block - Connectwell

Terminal block

Screw Terminal

Standard Feed Through Terminal Blocks เป็นเทอร์มินอล พื้นฐานใช้ไขควง ในการหมุนให้แผ่นเหล็กจับยึดสายไฟฟ้า สามารถใช้ได้กับสายแข็งและสายอ่อน.

Terminal Block

Stud Terminal

การล็อคสายแบบสตัท ช่วยให้สายเกิดการหลุดได้ยาก ใช้กับการเข้าสายหางปลาแบบแหวน หรือแบบส้อม ในการจับยึดสายไฟ

Terminal block

Spring Terminal

ในส่วนของเทอร์มินอล ที่ใช้การจับยึดแบบสปริงนั้น จะทำให้ประหยัดเวลาในการเข้าสาย เพราะสามารถใช้ไขควงปากแบน แทงที่เทอร์มินอลเพื่อให้ ช่องสปริงที่สำหรับจับยึดสายเปิด เมือดึงไขควงออกการคืนตัวของสปริงจะทำให้สายที่ใส่เข้าไปเกิดการล็อคแน่น ลดปัญหาการคลายการจำยึดสาย

CP series

PUSH-IN Terminal

การเข้าหรือปลดสายสามารถทำได้โดยง่ายเพียงแค่กดปุ่มที่อยู่ด้านบนของเทอร์มินอล ลดเวลาในเข้าสายไฟเข้าสายได้แม้ไม่มีไขควง สะดวกสบาย

Characteristics of terminal block.

  • ผลิตจากโพลีอะไมด์66

  • สามารถเลือกใช้งานได้ 6 สี

  •  UL94 V2 สามารถดับไฟไดด้วยตัวเองในเวลา 30 วินาที

  • อุณหภูมิการทำงานอยู่ที่ -40 ถึง 150 องศาเซลเซียส

  • สามารถใช้งานบนราง DIN15,32,35 ได้

  • สามารถใส่อุปกรณ์เสริม Short Linking เพื่อเชื่อมเทอร์มินัลได้

Terimall Connectwell
connectwell

Standard Feed Through Terminal Blocks of Connectwell

cts2.5

CTS2.5UN

2.5 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 24A

CTS4UN

CTS4UN

4 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 32A

CTS6U

CTS6U

6 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 41A

CTS10U

CTS10U

10 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 57A

CTS16U

CTS16U

16 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 76A

CTS25UN

CTS25UN

25 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 101A

CTS35UN

CTS35UN

35 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 125A

CTS50/70N

CTS50/70N

70 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 192A

CTS95/120N

CTS95/120N

120 sq.mm Standard Feed Through Terminal Blocks, . Rated Current 269A

Double Level Terminal Blocks

ODL2.5

ODL2.5 / ODL2.5A

2.5 sq.mm Offset Double Level Terminal Blocks.

ODL2.5(L.S)

ODL2.5(I.S) / ODL2.5A(l.S)

2.5 sq.mm 2 Level Offset internally shorted stackable type .

CDL4UN

CDL4UN

0.2-4 sq.mm Double Level Terminal Blocks.

CDL4UN(I.S)

CDL4UN(I.S)

0.2-4 sq.mm Double Level Internally Shorted Terminal Blocks.

ODL4U

ODL4U

0.2-4 sq.mm Double Level Internally Shorted Terminal Blocks.

Triple Level Terminal Blocks

Fuse Terminal Blocks

CTL2.5U

CTL2.5U

2.5 sq.mm Three Level Feed through Terminal Blocks

CTL2.5U(I.S)

CTL2.5U(I.S)

2.5 sq.mm Three Level internally shorted Terminal Blocks

CTL2.5UHL

CTL2.5UHL

2.5 sq.mm Three Level Terminal Blocks with LED suitable for sensor & actuator application

CF4UL

CF4UL

4 sq.mm Single Level Fuse Terminal Blocks with LED indication.

DDFL4UELR

DDFL4UELR

4 sq.mm Double Level Fuse Terminal Blocks with two equi-potential points on each side and offline LED indication.

Ground / Earth Terminal Blocks

CGT4N

CGT4N

0.2 - 4 sq.mm Ground / Earth Terminal Blocks and colour coded as per industries standard.

CGT6N

CGT6N

0.2 - 6 sq.mm Ground / Earth Terminal Blocks and colour coded as per industries standard.

CGT10N

CGT10N

0.2 - 10 sq.mm Ground / Earth Terminal Blocks and colour coded as per industries standard.

CGT35U

CGT35U

2.5 - 35 sq.mm Ground / Earth Terminal Blocks and colour coded as per industries standard.35

Stud Feed Through Terminal Blocks by Connectwell

STH3

STH3

6 sq. mm Stud Type Terminal Block Connectwell - with captive nuts.

STH4

STH4

6 sq. mm Stud Type Terminal Block Connectwell - with captive nuts.

STH6

STH6

35 sq. mm Stud Type Terminal Block Connectwell- with captive nuts.

STH4DTSH

STH4DT/STH4DTSH

6 sq. mm M4 Stud Disconnect & Test shorted Terminal Block - with captive nuts.

CBDT4U

CBDT4U

6 sq. mm Slide Link Disconnect and Test New Terminal Block

CSTSN4U

CSTSN4U

1.5 – 10 sq. mm Nut driver operated M4 sized Stud Type Terminal Blocks.

PTB70/95

PTB70/95

1.5 - 95 sq. mm Nut driver operated M8 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

PTB70/95SH

PTB70/95SH

1.5 - 95 sq. mm Nut driver operated M8 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

CBB35/50

CBB35/50

1.5 - 50 sq. mm Nut driver operated M6 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

CBB70

CBB70

6 - 70 sq. mm Nut driver operated M8 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

CBB95

CBB95

16 - 95 sq. mm Nut driver operated M10 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

CBB120

CBB120

16 - 120 sq. mm Nut driver operated M10 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

CBB150

CBB150

16 - 150 sq. mm Nut driver operated M12 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

CBB185

CBB185

16 - 185 sq. mm Nut driver operated M12 sized Stud Type Power Terminal Blocks.

connectwell

CX Series Spring Clamp Terminal Block of Connectwell

CX2.5

CX2.5

2.5 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 24A

CX4

CX4

0.2-4 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks

CX6

CX6

6 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks. 41A

CX10

CX10

10 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Block . Rated Current 57A

CSC16T

CSC16T

16 sq.mm Spring Clamp Feed Through Terminal Blocks. Rated Current 76A

Mutiples Terminal

CX2.5/3

CX2.5/3

2.5 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 24A
with 3 connected channels

CX2.5/4

CX2.5/4

2.5 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 24A
with 4 connected channels

CX4/3

CX4/3

4 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 32A
with 3 connected channels

CX4/4

CX4/4

4 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 32A
with 4 connected channels

CX6/3

CX6/3

6 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 41A
with 3 connected channels

CX10/3

CX10/3

10 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks 57A
with 3 connected channels

Ground / Earth Terminal Blocks

CXG2.5

CXG2.5

2.5 sq.mm Ground/Earth Spring Clamp Terminal Blocks

CXG4

CXG4

4 sq.mm Ground/Earth Spring Clamp Terminal Blocks

CXG6

CXG6

6 sq.mm Ground/Earth Spring Clamp Terminal Blocks

CXG10

CXG10

2.5 sq.mm Ground/Earth Spring Clamp Terminal Blocks

connectwell

CP Series Spring Clamp Terminal Block of Connectwell

CP2.5

CP1.5

1.5 sq.mm Push in Feed Through compact Terminal Blocks 15A

CP2.5

CP2.5

2.5 sq.mm Push in Feed Through compact Terminal Blocks 24A

CP4

CP4

4 sq.mm Push in Feed Through compact Terminal Blocks 32A

CP6/10

CP6/10

0.5-10 sq.mm Push in Feed Through compact Terminal Blocks 57A

Mutiples Connection

CP1.5/3

CP1.5/3

1.5 sq.mm Push in 3 wire Feed Through compact Terminal Blocks 16A

CP1.5/4

CP1.5/4

1.5 sq.mm Push in 4 wire Feed Through compact Terminal Blocks 16A

CP2.5/3

CP2.5/3

2.5 sq.mm Push in 3 wire Feed Through compact Terminal Blocks 24A

CP2.5/4

CP2.5/4

2.5 sq.mm Push in 4 wire Feed Through compact Terminal Blocks 24A

Ground / Earth Terminal Blocks